Lepiej nie znaczy idealnie

 Ukazał się artykuł „Lepiej nie znaczy idealnie”

Od początku roku trwa walka o kontrakty, Narodowy Fundusz Zdrowia nie zakontraktował bowiem wielu specjalistycznych przechodni na terenie naszego powiatu.W sprawę zaangaŜowały się również władze naszego
powiatu.

zobacz artykuł