Liczymy na dotację!

Jesteśmy  na pierwszym miejscu tzw. listy rezerwowej do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Priorytet "Zdrowie", Działanie 8.1 "Poprawa jakości opieki zdrowotnej" ("Szpitale specjalistyczne").

W ramach projektu miało zostać zakupione niezwykle ważne wyposażenie i sprzęty niezbędne do pracy np.:

 • stoły operacyjne,
 • respiratory,
 • kolumny laparoskopowe,
 • ultrasonografy
 • inkubatory dla noworodków.

Wyposażenie warte ponad 14 mln zł dotyczyło głównie oddziałów:

 • Oddział Chirurgii Ogolnej,
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Oddział Chorób Wewnetrznych,
 • Oddział Fizjologii i Patologii Noworodka,
 • Oddział Gastroenterologiczny,
 • Oddział Neurologiczny,
 • Oddział Okulistyczny,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radilogii,
 • Pracowna Endoskopowa.

Nasz projekt przeszedł ocenę formalną, jednak w ocenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego wpływ naszego projektu na realizację celów zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego jest średni?.

Katarzyna Szukała
Specjalista ds. Marketingu