Mamy 2 miejsce w Polsce i 1 w województwie w rankingu „Bezpieczny Szpital”

W dniu 14.XII.2016r. odbyła się uroczysta Gala Najlepszych Szpitali w Polsce „Bezpieczny Szpital”.  Przy tej okazji spotkało się ok. 200 menedżerów najlepszych polskich szpitali, przedstawiciele ministerstwa zdrowia, samorządów.

Dyplom z rąk Wiceministra Zdrowia Marka Tombarkiewicza odbierał dyrektor Grzegorz Kloc. Patronat honorowy nad rankingiem szpitali objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W czasie gali przedstawiono najlepsze szpitale w Polsce i w każdym z 16 województw. 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy zajął najwyższe spośród dolnośląskich szpitali – pierwsze – miejsce w Rankingu Bezpieczny Szpital 2016 oraz drugie miejsce w Polsce (895,73 pkt., w 2015 r otrzymaliśmy 859 punktów, a w 2014 890 pkt.).

Ranking przygotowywany był już po raz 13  przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą IDEA Trade. 
W rankingu uczestniczyło 226 szpitali. SP ZOZ w Świdnicy konkurował z  placówkami z województwa dolnośląskiego ze złotej setki i utrzymał  pozycję lidera. 

Punktacja za obszar „zarządzanie”- 283,13 pkt.
A. Budynki, bezpieczeństwo eksploatacji budynków, B. Zarządzanie majątkiem, C. Zasilanie w media, instalacje, G. System informatyczny, H. Zarządzanie, O. Finanse.

Punktacja za obszar „jakość opieki”- 247,69 pkt.
J. Jakość usług, K. Certyfikacja i akredytacja, L. Komfort pobytu, M. Zdarzenia niepożądane i skargi
Punktacja za obszar „opieka medyczna” – 364,91 pkt.
D. Sale operacyjne i blok, E. System sterylizacji, F. Leczenie pacjenta w stanie nagłym, dostęp do diagnostyki, I. Polityka lekowa, N. Personel i jego kwalifikacje
Jakość usług – 80 pkt., Certyfikaty jakości – 100 pkt., Komfort pobytu pacjenta 27,69 pkt., Analiza zdarzeń i skarg – 40 pkt., SOR – tak.
Kategoria „Jakość” – suma punktów z działów „jakość opieki” oraz „opieka medyczna” – 612,61pkt.
Kategoria „Województwo” – I miejsce w województwie dolnośląskim.
Kategoria „złota setka” – II miejsce w Polsce 895,73 pkt.
Na tak wysokie miejsce miały wpływ obszary: 
Zarządzanie majątkiem (kwota jaka została przeznaczona na naprawy, konserwacje, umowy serwisowe)
Jakość usług (liczba szkód, w których zasądzono lub uznano odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę dla pacjentów)
Analiza zdarzeń i skarg (liczba zasadnych skarg)
Personel i jego kwalifikacje
Finanse
Po raz kolejny dyrektor Grzegorz Kloc podkreślił, że tak wysoki skok zawdzięczamy stabilnej sytuacji finansowej i temu, że mamy doskonałych fachowców. W rankingu startujemy już 13 raz i po raz pierwszy jesteśmy w pierwszej trójce najlepszych szpitali w Polsce.