Mamy tytuł „BOCIANKA” Wyróżniającej się Szkoły Rodzenia przyznany przez Wojewodę Dolnośląskiego

 Wojewoda Dolnośląski rekomenduje Szkołę Rodzenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, jako ta która spełnia wymagania określone w Standardzie Edukacji Przedporodowej „Szkoły Rodzenia” i przyznał tytuł „Wyróżniającej się Szkoły Rodzenia na Dolnym Śląsku”. Certyfikat jest ważny od 10.07.2013 do 11.07.2015 roku.

„Bardzo ważną rolę w edukacji przedporodowej odgrywa Latawcowa Szkoła Rodzenia. Tutaj profesjonalnie przygotowujemy przyszłych rodziców do bezpiecznego odbycia ciąży oraz aktywnego porodu i połogu. Edukujemy zgodnie  ze standardami jak opiekować się noworodkiem, przygotowujemy do karmienia naturalnego, uczymy dialogu z dzieckiem a także przygotowujemy rodziców do pełnienia ich ról jako matki i ojca” mówi dr Zbigniew Kubiaczyk Lekarz Kierujący Oddziałem Ginekologiczno – Położniczym.

Latawcowa szkoła rodzenia realizuje program zgodnie ze standardem edukacji przedporodowej i otrzymała tytuł „BOCIANKA” oraz została wpisana na listę „Rekomendowanych szkół rodzenia na Dolnym Śląsku”.

Dziękujemy wszystkim pacjentkom za skorzystanie z usług naszej szkoły rodzenia, to dzięki Wam możemy się rozwijać.