Międzynarodowy Dzień Niewidomych

13. listopada, w rocznicę urodzin francuskiego pedagoga Valentina Haüya (1745-1822), założyciela pierwszej szkoły dla niewidomych w Paryżu, obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Celem święta jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niewidomych oraz słabowidzących. W Polsce liczbę niewidomych szacuje się na ponad 100 tysięcy. Zdecydowana większość z nich (ponad 70 tysięcy) zrzesza Polski Związek Niewidomych.

Na całym świecie liczba osób dotkniętych ślepotą przekracza 36 milionów. Do 2050 roku ich liczba ma się zwiększyć do ok. 115 mln. Według badań prowadzonych w 188 krajach, obecnie 200 mln ludzi ma różnego rodzaju uszkodzenia wzroku, a do połowy obecnego stulecia ich liczba zwiększy się do 550 mln. Największy przyrost osób niewidomych występuje w Południowej Azji oraz w Afryce Subsaharyjskiej. W Europie i USA głównym powodem wzrostu osób niewidomych jest starzenie się społeczeństw.

Wg Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 85 proc. zaburzeń widzenia można zapobiec poprzez wdrożenie kompleksowych działań diagnostycznych i leczniczych. Przykładem jest zaćma, którą można leczyć zabiegiem polegającym na usunięciu zmętniałej soczewki i wstawieniu sztucznej, która może być lepsza niż naturalna. Dla przykładu w świdnickim szpitalu w 2018 – ok. 2800, w 2019 roku wykonano ok. 2400, w 2020 – ok. 1600, a w pierwszej połowie 2021 roku już ponad 1000 zabiegów usunięcia zaćmy.

W wielu krajach święto to obchodzone jest 15 października jako Dzień Bezpiecznej Białej Laski (ang. White Cane Safety Day) lub w drugi czwartek października jako Światowy Dzień Wzroku.

Źródło:

https://pzn.org.pl/

https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/aktualnosci/169308,trzykrotny-wzrost-liczby-niewidomych-na-swiecie-do-2050-r