Ministerialna dotacja na zakup USG z Dopplerem

Świdnicki oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym w dziesiątce najlepszych oddziałów wybranych do dofinansowania w konkursie na zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2013-2016 POLKARD.
Choć konkurencja była duża bo 74 placówki z całej Polski złożyły swoje oferty, to jednak RSS „Latawiec” – jako jedna z 10 w Polsce  może się pochwalić ministerialną dotacją na zakup nowego oprzyrządowania. 

Nieprzypadkowo  środki na doposażenie w nowy sprzęt dostanie właśnie pododdział udarowy oddziału neurologicznego kierowany przez dr Hannę Marczyńską, to właśnie tutaj waży się przyszłość pacjentów m.in. z udarem mózgu, leczonych trombolitycznie, rehabilitowanych m.in. logopedycznie. Nowa aparatura – to nowe możliwości, zwiększy bezpieczeństwo, komfort zarówno pacjentów jak i personelu.

Podpisaliśmy umowę na  zakup nowego aparatu do badań USG z Dopplerem.  Osiemdziesiąt procent dofinansowania (96 tys. zł) pochodzić będzie ze środków Ministerstwa Zdrowia, pozostały wkład to nasze środki własne. Aparatura, którą obecnie dysponujemy na pododdziale udarowym nie spełnia naszych oczekiwań, jest mało funkcjonalna. Szpital nie osiada na laurach, w kolejce na nowe urządzenia na które mamy nadzieje otrzymać dofinansowanie czekają kolejne oddziały i pracownie” – mówi dyrektor Grzegorz Kloc.