Nasz szpital placówką Przyjazną Mamom Rh(-)

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy dołączył do kampanii Przyjaźni Mamom Rh(-), a tym samym znalazł się na liście placówek otaczających wsparciem kobiety w ciąży, którym bliski jest problemem konfliktu serologicznego.

Czemu służy kampania „Przyjaźni Mamom Rh(-)” ?

Kampania powstała, aby szerzyć edukację i zwiększać świadomość na temat diagnostyki profilaktyki i leczenia konfliktu serologicznego. Jest odpowiedzią na wciąż obecne wątpliwości, dezinformację oraz obawy występujące wśród kobiet w związku z tym tematem. Celem nadrzędnym kampanii jest wyrównanie dostępu do profilaktyki śródciążowej.

Dzięki szerokiemu zaangażowaniu mediów oraz wsparciu wybitnych ekspertów organizatorzy kampanii dążą do budowania świadomości dotyczącej konfliktu serologicznego, jego przeciwdziałania, ale i skutków jakie może za sobą nieść.  

Czym jest konflikt serologiczny ?

O niezgodności serologicznej (zestawieniu konfliktowym w obrębie grupy Rh) mówimy, gdy kobieta ma grupę krwi Rh(-), a mężczyzna Rh(+). Jest to niezgodność serologiczna pomiędzy partnerami, która jeszcze nie wywołuje konfliktu serologicznego.  Z konfliktem serologicznym mamy do czynienia wówczas, gdy ciężarna kobieta wytwarza przeciwciała odpornościowe, skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych dziecka. Dzieje się tak, kiedy dziecko odziedziczy grupę krwi Rh+ taty, a następnie ta krew dostanie się do krwiobiegu mamy (wystarczy ok. 0,2 ml, czyli tyle co łza).

Może to nastąpić dopiero w trakcie porodu (ale też ewentualnie poronienia) lub wcześniej, kiedy ciąża wymaga inwazyjnych badań płodu, czy na przykład w razie urazów brzucha. Wówczas organizm mamy wytwarza przeciwciała, które chcą zwalczyć ?obce? krwinki dziecka. Jest to sytuacja stanowiąca szczególne zagrożenie w drugiej i kolejnych ciążach, w pierwszej ciąży to zagrożenie również istnieje, ale jest mniejsze. Konsekwencją wystąpienia konfliktu serologicznego, jeśli w porę nie otrzymamy pomocy, może być choroba hemolityczna noworodka.

Na jakie wsparcie mogą liczyć kobiety w Placówce Przyjaznej Mamom RH (-) ? 

Sieć Placówek Przyjaznych Mamom Rh (-), do której dołączył SPZOZ w Świdnicy, to placówki, w których kobiety w ciąży mogą liczyć na niezbędną edukację na temat konfliktu serologicznego oraz zastosowania profilaktyki śródciążowej bez względu  nie miejsce prowadzenia ciąży, w przypadku stwierdzonej niezgodności antygenowej oraz braku przeciwciał potwierdzonych w teście Coombsa.

Jakie znaczenie ma profilaktyka śródciążowa ?

Profilaktyka śródciążowa w niemalże 100% umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia konfliktu serologicznego, a także związanej z nim choroby hemolitycznej dziecka. Polega ona na podaniu immunoglobuliny anty-D kobiecie w 28-30 tygodniu ciąży. Z potrzeby rozpowszechnienia tej wiedzy wziął się pomysł na kampanię, która ma ten problem przekuć w świadomą profilaktykę, która zastosowana w odpowiednim czasie wyeliminuje ryzyko choroby i zagrożenia życia dziecka.

W działania związane z kampanią „Przyjaźni Mamom Rh(-) zaangażowało się wielu wybitnych ekspertów z dziedziny położnictwa, ginekologii i perinatologii:

–  Prof. dr hab. n.med. Mirosław Wielgoś- Krajowy Konsultant ds. perinatologii

– Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski- Krajowy Konsultant ds. położnictwa i ginekologii

– Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kalinka – Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej

– Prof. CMKP dr hab. n. med. Marzena Dębska- Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM

– Prof. UM dr hab. n. o zdr. Beata Pięta ? Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych

– dr hab. n.med. Tadeusz Issat – Kierownik Kliniki Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka.

Aktualna lista Placówek Przyjaznych Mamom Rh (-)  tutaj

 

Źródło:

babyboom.pl/ciaza/zdrowie-w-ciazy/start-kampanii-spolecznej-przyjazni-mamom-rh

konfliktserologiczny.pl