Nasze laboratorium mikrobiologiczne pod stałym specjalistycznym nadzorem

 Laboratorium Mikrobiologiczne SPZOZ w Świdnicy dbając o utrzymywanie wysokiego poziomu świadczonych usług poddaje się narodowemu, zewnętrznemu sprawdzianowi jakości Polmikro.Poprzez m.in. uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej możliwa jest ciągła oraz systematyczna ocena jakości pracy diagnostycznej.
Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej jest jednym z wymogów jakie musi spełniać laboratorium ubiegające się o akredytację.

„…Wykonywanie badanie laboratoryjnego, w tym mikrobiologicznego zgodnie z obowiązującymi wymogami i procedurami dostarcza lekarzowi 70 % wiedzy o stanie klinicznym pacjenta…” mówi mgr Małgorzata Juszczyk-Grudzińska– kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego , potwierdzając wypowiedzi Pani Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych ,dr Elżbiety Puacz.

„…Wiarygodność badań mikrobiologicznych wykonywanych m. innymi dla pacjentów hospitalizowanych w SPZOZ jest bardzo istotna dla naszych specjalistów. Pozwala na zastosowanie właściwej , celowanej antybiotykoterapii. Działania te powodują zwiększenie efektywności leczenie i są docelowo związane z obniżeniem kosztów dla Szpitala oraz pacjenta…” kontynuuje kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego.

Należy podkreślić jak bardzo ważne jest funkcjonowanie laboratorium mikrobiologicznego na terenie Szpitala i Powiatu. Umożliwia to bezpośredni kontakt lekarza z diagnostą co wpływa na ułatwienie interpretacji wyników i pomaga w zastosowaniu terapii. Jest to kolejna korzyść dla Szpitala oraz pacjenta.
Nasi lekarze specjaliści cenią sobie wiarygodność badań. Podstawowym kryterium opieki nad pacjentem jest jakość, nie cena oraz bezpieczeństwo pacjentów.

Laboratorium Mikrobiologiczne jest wyposażone w najnowocześniejszą, specjalistyczną aparaturę, zatrudnia wykwalifikowany personel, dlatego nie ma potrzeby korzystania z usług  oddalonych jednostek wykonujących tego typu badania” mówi dyrektor Jacek Domejko.

„..Diagnostyka mikrobiologiczne prowadzona jest zgodnie zaleceniami Konsultanta Krajowego ds. Mikrobiologii oraz wytycznymi Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów..” potwierdza Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego

Laboratorium Mikrobiologiczne uczestniczy również w działaniach edukacyjnych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

W przypadku pytań prosimy o kontakt : m.juszczyk-grudzinska@szpital.swidnica.pl