Nie przyjmujemy pacjentów do planowych pobytów i zabiegów.

 Szanowni Pacjenci SP ZOZ w Świdnicy,

Z przykrością informujemy, że w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
we Wrocławiu, zmuszeni jesteśmy zaprzestać przyjmowania pacjentów do planowych pobytów i zabiegów w miesiącach październik, listopad, grudzień 2009 r.
Szpital będzie pozostawał w gotowości i udzielał pomocy pacjentom jedynie w przypadkach zachorowań nagłych z zagrożeniem życia.
Pacjentom, którzy oczekują w kolejce do Szpitala, wyznaczony zostanie nowy termin przyjęcia zgodnie z „Zasadami prowadzenia kolejek oczekujących”.

Wszelkie wnioski i pisma w tej sprawie należy kierować na adres:
Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Joannitów 6, 50 – 525 Wrocław
tel. 071 79 79 100.
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjmuje Ubezpieczonych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 15.30 we Wrocławiu
przy ul. Dawida 2 ( pok. 119 i 120 ) tel. 071 79 79 148