Nominacja w Konkursie OSOZ dla Stefanii Raduckiej – Gazdy

 Stefania Raducka – Gazda psycholog SP ZOZ w Świdnicy nominowana w kategorii Działalność na Rzecz Pacjenta w IV edycji Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.
Otrzymany certyfikat jest wyrazem uznania dokonań na rynku ochrony zdrowia i świadczy o zaangażowaniu Pani Stefanii w tworzenie lepszego krajobrazu ochrony zdrowia w Polsce.
Łącznie aż 100 placówek ubiegało się o tytuł lidera w jednej z czterech kategorii Konkursowych.