Nowa pracownia RTG w Żarowie

 Ukazał się artykuł Nowa Pracownia RTG w Żarowie.


„…Otwarta juŜ została zmodernizowana pracownia RTG w Szpitalu Reumatologiczno – Rehabilitacyjnym w Żarowie. Oprócz generalnej modernizacji, pracownia RTG zyskała nowe urządzenie, zakupione przez świdnicki SP ZOZ….…”
serdecznie zapraszamy do lektury – link
 

Przeczytaj artykuł