Nowy sprzęt na SOR już służy pacjentom

Świdnicki szpital dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zakupił specjalistyczny sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, który będzie służył pacjentom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach inwestycji realizowanych w ramach projektu pn. „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii” zakupiono m.in. monitory do triażowania, centrala monitorująca, aparat do znieczuleń, stół operacyjny, kolumny anestezjologiczne i lampy bezcieniowe, aparaty do EKG, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, defibrylator, pompy infuzyjne, ogrzewacze płynów infuzyjnych, ogrzewacz pacjenta oraz łóżka i wózki dla pacjentów, w tym dla pacjentów bariatrycznych.

To już drugi projekt realizowany w świdnickim SOR przy udziale środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ostatnich dwóch latach. W pierwszym projekcie udało się rozbudować SOR o poczekalnię dla pacjentów oraz zakupić szereg innych urządzeń i wyposażenia niezbędnego do ratowania zdrowia i życia pacjentów.