Ocenę rezerwy jajnikowej oraz wzrost pęcherzyków można określić w RSS „Latawiec”

W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej RSS „Latawiec” wprowadzono nowe badania :
AMH jest markerem precyzyjnie określającym rezerwę jajnikową.
Inhibina B odgrywa główną rolę jako marker wzrostu pęcherzyków jajnikowych i może być potencjalnym narzędziem do oceny odpowiedzi na indukcję owulacji przez działanie FSH.
Określenie poziomu AMH pozwala podjąć decyzję co do metody leczenia lub planowania momentu pojawienia się dziecka w rodzinie. Pomaga również przewidzieć moment, w którym kobieta wejdzie w okres menopauzy.
AMH -Właściwości i rola
– AMH jest hormonem produkowanym u kobiet w pęcherzykach jajników przez komórki otaczające komórki jajowe gotowe do wzrostu.
– Hormon AMH nie jest uwarunkowany cyklem miesiączkowym kobiety, może więc być badany w dowolnym dniu, dzięki czemu pozwala ocenić potencjał macierzyński.

Inhibina B odgrywa istotną rolę jako czynnik prognostyczny we przedwczesnym wygasaniu czynności jajników oraz w zaburzeniach pochodzenia podwzgórzowego. Inhibina B jest podstawowym parametrem rezerwy jajnikowej, której stężenia we wczesnej fazie folikularnej odzwierciedlają liczbę oraz jakość pęcherzyków jajnikowych. Ocena stężenia inhibiny B znajduje zastosowanie w procedurach wspomaganego rozrodu jako czynnik predykcyjny odpowiedzi jajników na stymulację owulacji.

Koszt badania 
AMH 200 zł.
Inhibina B – 200 zł

Serdecznie zapraszamy do wykonania badania w naszym laboratorium.