Od 4 lutego Laboratorium Mikrobiologiczne pracuje dłużej.

 Informujemy, że Laboratorium Mikrobiologiczne SPZOZ w Świdnicy,ul.Leśna 27-29, od 04.02.2013 roku wydłuża czas pracy.

Dla pacjentów ambulatoryjnych Laboratorium Mikrobiologiczne będzie dostępne ,od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:

1.Pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych
(np.wymaz z gardła, wymaz z nosa, wymaz ze skóry, wymaz z zewnętrznego przewodu słuchowego-ucha,wymaz z worka spojowkowego oka, wymaz z odbytu): w godzinach 7.15- 13.00

2.Przyjmowanie materiału do badań mikrobiologicznych: w godzinach 7.15-17.00

3.Odbieranie wyników badań mikrobiologicznych: w godzinach 7.15-17.30.

Seredcznie zapraszamy!