Oddział Dziecięcy

SP ZOZ w Świdnicy
Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”

Ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Lekarz Kierujący:
74 6320 231
74 8517 231
Pielęgniarka Oddziałowa:
74 6320 234
74 8517 234
Gabinet Lekarski:
74 6320 236
74 8517 236
Sekretariat:
74 6320 236
74 8517 236
fax: 74/ 851 74 37
Dyżurka Pielęgniarek:
74 6320 235, 74 6320 240
74 8517 235, 74 8517 240
Intensywna Terapia:
74 6320 237
74 8517 237

e-mail: pediatria@szpital.swidnica.pl

Lekarz Kierujący Oddziałem Mariusz Leszczyński
Pielęgniarka Oddziałowa Anna Sorota

Oddział Dziecięcy pracuje w trybie całodobowym, pełni codziennie ostry dyżur pediatryczny. W ramach oddziału wykonywana są całodobowo badania laboratoryjne, RTG, pełną diagnostykę USG, gastroskopię, rektoskopię, kolonoskopię, spirometrię.

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do całodobowego przyłóżkowego monitorowania parametrów życiowych pacjenta, prowadzenia oddechu zastępczego zarówno u przedwcześnie urodzonego noworodka jak i pacjenta dorosłego. W oddziale znajdują się 2 stanowiska do prowadzenia dzieci w stanie zagrożenia życia, 10 łóżek w oddziale szybkiej diagnostyki. Oddział dysponuje łącznie 20 łóżkami.

W oddziale diagnozujemy dzieci i młodzież ze schorzeniami:

  • układu oddechowego, w tym diagnostyka i leczenie chorób o podłożu alergicznym,
  • diagnostyka i leczenie schorzeń układu moczowego,
  • diagnostyka i leczenie chorób układu pokarmowego,
  • diagnostyka i leczenie innych schorzeń w wieku od dnia urodzenia do 18. roku życia,
  • diagnozowanie i leczenie dzieci w stanach zagrożenia życia,
  • niewydolność oddechowa, krążeniowa, posocznice, zapalenia opon mózgowych i mózgu, zatrucia i inne nagłe stany.

Oddział świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ oraz usługi komercyjne wg cennika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. W oddziale hospitalizujemy dzieci wraz z opiekunami – mama, ojciec, babcia itp.

Więcej informacji dot. pobytu w oddziale znajdziecie Państwo w poniższych publikacjach:

  1.  Informator dla Rodziców i Opiekunów pacjentów Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Świdnicy,
  2. „Mały pacjent – Poradnik dla rodziców i personelu medycznego”.

Warto ponadto podkreślić, że dokładamy największych starań aby umilić pobyt pacjentów w naszym oddziale. Oddział współpracuje z licznymi organizacjami społecznymi, fundacjami oraz innymi partnerami, dzięki którym stale poszerzana jest oferta skierowana do małych pacjentów. W ramach oddziału wspólnie z Fundacją Zaczytani.org prowadzimy Zaczytaną Bibliotekę, która dysponuje licznymi wolumenami zarówno dla dzieci jak i ich opiekunów. Cyklicznie prowadzone są też wydarzenia połączone z atrakcjami i animacjami dla naszych pacjentów, w tym wspólne czytanie dla dzieci, spektakle teatralne organizowane m.in. przez Teatr za Jeden Uśmiech, czy wizyty Św. Mikołaja.