Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
tel.: 74 851 71 01
Gabinet lekarski:
tel.: 74 851 71 02
Pielęgniarka oddziałowa:
tel.: 74 851 71 04
Dyżurka pielęgniarska:
tel.: 74 851 71 05
Sekretariat:
tel.: 74 851 71 16
fax: 74 851 71 16

 

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr Adriana Wąsowicz – Piotrowska
Pielęgniarka Oddziałowa – Karina Bartczak

Oddział świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ (II stopień referencyjności).

Pełni codziennie ostry dyżur neurologiczny, pracuje w trybie całodobowym.

Na oddziale tym hospitalizowani są chorzy ze schorzeniami układu nerwowego i zespołami bólowymi kręgosłupa, a także z bólami głowy i chorzy na padaczkę.

Oddział zapewnia kompleksowy zakres i poziom świadczeń diagnostycznych poprzez możliwość :

– wykonania badań neuroradiologicznych na terenie szpitala tj. usg, zdjęcia rtg przeglądowe, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
– wykonania badania EEG, EMG,
– uzyskania szybkiej konsultacji z lekarzami innych specjalności,
– wykonania badań analitycznych ogólnych, płynu mózgowo-rdzeniowego, poziomu leków p/padaczkowych, badań bakteriologicznych.

Oddział posiada 34 łóżka, w tym 16 to łóżka Pododdziału Udarowego.
Posiadamy akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z neurologii .

Ponadto Oddział prowadzi dwie pracownie:

1. EEG – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:35
rejestracja tel.: 74 851 71 12,

2. EMG – rejestracja tel.: 74 851 71 12.