Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

 

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Ordynator:
74 6320 101
74 8517 101
Gabinet Lekarski:
74 6320 102
74 8517 102
Pielęgniarka Oddziałowa:
74 6320 104
74 8517 104
Dyżurka Pielęgniarek:
74 6320 105
74 8517 105
Sekretariat:
74 6320 116
74 8517 116
fax: 74 8517 116

 

Lekarz Kierujący Oddziałem – dr Adriana Wąsowicz – Piotrowska
Pielęgniarka Oddziałowa – Karina Bartczak


 

Oddział świadczy usługi w ramach umowy podpisanej z NFZ (II stopień referencyjności).

Pełni codziennie ostry dyżur neurologiczny, pracuje w trybie całodobowym.

Na oddziale tym hospitalizowani są chorzy ze schorzeniami układu nerwowego i zespołami bólowymi kręgosłupa, a także z bólami głowy i chorzy na padaczkę.

Oddział zapewnia kompleksowy zakres i poziom świadczeń diagnostycznych poprzez możliwość :

– wykonania badań neuroradiologicznych na terenie szpitala tj. usg, zdjęcia rtg przeglądowe, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny,
– wykonania badania EEG, EMG,
– uzyskania szybkiej konsultacji z lekarzami innych specjalności,
– wykonania badań analitycznych ogólnych, płynu mózgowo-rdzeniowego, poziomu leków p/padaczkowych, badań bakteriologicznych.

Oddział posiada 34 łóżka, w tym 16 to łóżka Pododdziału Udarowego.
Posiadamy akredytację umożliwiającą prowadzenie specjalizacji z neurologii .

Ponadto Oddział prowadzi dwie pracownie:

1. EEG – sprawdź

2. EMG – sprawdź