Oświadczenie

W odpowiedzi na docierające do nas zgłoszenia, dotyczące publikowania w serwisie Facebook niewłaściwych treści przez osobę rzekomo zatrudnioną w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy informujemy, że Pan Daniel Rozbicki nie jest i nigdy nie był zatrudniony w SPZOZ w Świdnicy.

Tym samym informacja o zatrudnieniu w naszej placówce, jaka widnieje w profilu Facebook ww. osoby jest nieprawdziwa, a szpital nie ponosi odpowiedzialności za wpisy, jakie są dokonywane z konta o nazwie Daniel Rozbicki, w tym również groźby pod adresem innych użytkowników serwisu.

Z uwagi na liczne zgłoszenia w niniejszej sprawie otrzymywane od użytkowników platformy Facebook, SPZOZ w Świdnicy złożył stosownie zawiadomienie do organów ścigania.