Otrzymaliśmy koleją 3 – letnią akredytację CMJ

 SP ZOZ  RSS „Latawiec” w Świdnicy po raz kolejny otrzymał przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia certyfikat akredytacyjny.  SP ZOZ RSS „Latawiec” znalazł się wśród 10 pierwszych szpitali, którym zostanie wydana sygnowana  przez Ministra Zdrowia akredytacja.
 „Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem ciężkiej pracy całego personelu” mówi Jacek Domejko Dyrektor SP ZOZ RSS „Latawiec” w Świdnicy.
Szpitalowi przyznano 2-gą w jego historii pełną akredytację, ważną do 2013 r. (poprzednia 2007 – 2010), utrzymując  w ten sposób placówkę na liście 71 na 700 szpitali akredytowanych.
Wizyta akredytacyjna w RSS „Latawiec” odbyła się 27-29 stycznia 2010 r. Jej celem było ponowne dokonanie oceny szpitala w oparciu o obowiązujące standardy akredytacyjne . Zdaniem wizytatorów  „szpital należy do czołówki, sprawowanie opieki spełnia najwyższe standardy opieki medycznej”.
Wizytatorzy odbyli spotkania w większości oddziałów SP ZOZ oraz w kluczowych komórkach pomocniczych. Odbył się też m.in. bardzo szczegółowy przegląd dokumentacji medycznej pacjentów, dokumentów kadrowych oraz dokumentacji z zakresu zarządzania Szpitalem. W trakcie wizytacji przeprowadzane były wywiady z pacjentami oraz z przedstawicielami personelu medycznego.