Platforma już działa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy w lipcu 2018 roku zakończy wdrażanie projektu pn. ?Platformy e-usług Szpitala Latawiec? dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Zasadnicza część projektu została już zrealizowana. Dostawcą oprogramowania, infrastruktury sprzętowej oraz prac związanych z wdrożeniem platformy było konsorcjum firm: ?GABOS Software? Sp. z o.o. oraz ?Asseco Poland? S. A.

Wdrożona Platforma pozwoli na realizację siedmiu e-usług m.in. e-podpis i e-wypis niezbędne do pełnego wdrożenia systemu elektronicznej dokumentacji medycznej, a także e-badanie i e-powiadomienie, dzięki któremu pacjenci będą mogli pobrać w domu wynik badania on-line, o czym zostaną poinformowani przez SMS lub e-mail. E-usługi uzupełnią moduły e-pralni, e-zgłoszenia (nowotworu złośliwego) oraz e-zdarzenia niepożądanego.

Dostęp do Platformy e-usług Szpitala Latawiec możliwy m.in.: jest za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej szpitala ? www.szpital.swidnica.pl oraz strony internetowej projektu platforma.szpital.swidnica.pl

Kliknij aby przejść do Platformy e-usług Szpitala Latawiec

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych poprzez podniesienie efektywności procesów administracyjnych, realizowanych przez świdnicki szpital na rzecz mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej, a zwłaszcza mieszkańców powiatu świdnickiego. W tym celu optymalizacji ulega proces obsługi pacjenta, usprawnione zostają funkcje gromadzenia oraz dostępu do danych i informacji, dzięki czemu wzrośnie efektywność funkcjonowania placówki. W realizacji projektu w roli partnerów włączyli się SPZOZ MOZ w Świebodzicach, NZOZ ?Mieszko? Sp. z o.o. oraz PHUP ?MARCONI?.

Koszt całkowity projektu wyniósł ponad 3,4 mln zł, z czego 85 %, tj. ponad 2,9 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, oś priorytetowa nr 2 ?Technologie informacyjno-komunikacyjne?, działanie 2.1 ?E-usługi publiczne?, poddziałanie 2.1.4 ?E-usługi publiczne ? ZIT AW? (nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15).