Podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnetrznych

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chorób Wewnetrznych.

W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora słowa podziękowania dla całego personelu Oddziału Chorób Wewnętrznych, za zaangażowanie, fachowość i profesjonalną opiekę oraz wielką życzliwość w podejściu do pacjenta.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku Janina Z.