Podziękowania dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej i Dziennego Chemioterapii

Poprzez stronę internetową, zakładka ANKIETA na ręce dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Pana Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu Onkologii Klinicznej i Dziennego Chemioterapii.

"Serdecznie dziękujemy Pani dr Ewie Kilar za życzliwe i cierpliwe podejście do pacjentów.
Pani dr Kilar kieruje bardzo trudnymi oddziałami ; Dziennym Chemioterapii i Onkologii Klinicznej, robi to bardzo dobrze i z tego tytułu należą się Jej wyrazy najwyższego uznania.
Osobne podziękowania należą się też wszystkim bardzo miłym i uśmiechniętym Paniom pielęgniarkom z tych oddziałów.
Życzymy aby jak najszybciej oddział Onkologii Klinicznej otrzymał swoje stałe pomieszczenia – wówczas będą lepsze warunki dla wszystkich tj. pacjentów i personelu medycznego.
Dziękując wszystkim za opiekę, życzymy zdrowia i dużo wytrwałości w dalszej pracy.
Wdzięczny pacjent – Władysław Robert K. z żoną Marią.