Podziękowania od Starosty Powiatu Świdnickiego

Starostwo Powiatowe w Świdnicy

Dziękuję

Druga kadencja samorządu powiatowego dobiegła końca. W latach 2002-2006 wspólnie staraliśmy się jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom i sumiennie wypełniać swoje obowiązki. W związku z zakończeniem obecnej kadencji, w czasie której miałem zaszczyt pełnić funkcję Starosty Świdnickiego, pragnę serdecznie podziękować Wszystkim z którymi przyszło mi współpracować.

Serdecznie dziękuję za życzliwość jakiej doświadczyłem, za pomoc i wsparcie a także ze profesjonalizm tak ważny w realizacji wspólnych planów.

Proszę przyjąć słowa uznania za aktywność i zaangażowanie w działania w których centrum jest człowiek i jego potrzeby. Życzę Państwu abyście mogli żyć pełnią życia w środowisku wolnym od wszelkich barier, w przekonaniu , że mimo wielu przeszkód i trudności podejmowaliśmy działania na rzecz naszego powiatu jego rozwoju gospodarczego i kulturalnego a przede wszystkim na rzecz naszych mieszkańców.

Dziękując za dotychczasową wspólpracę chciałbym przekazać życzenia pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, życzliwości i wielu prawdziwych przyjaciół wokół siebie.

Starosta Świdnicki
Jacek Wajsa

{gallery}dyplomy/starostwo2006{/gallery}