Podziękowanie dla personelu Oddziału Dziecięcego

 Na ręce p.o dyrektor Grzegorza Kloca wpłynęły podziekowania dla personelu oddziału dziecięcego: 

” Serdecznie dziękujemy za wspaniałą opiekę i poświęcenie w leczeniu Marka J.,Panu Ordynatorowi Oddziału Dziecięcego Dr Leszczyńskiemu oraz całemu personelowi medycznemu .Misja jaką obrał Szpital LATAWIEC jest w pełni spełniana na w/w Oddziale z wielkim poświęceniem za co jeszcze raz bardzo dziękujemy Marek J. z babcią i rodziną”.

fot. gettyimages