Podziękowania dla personelu Oddziału Dziecięcego

 Serdeczne podziękowania dla całego Personelu  Oddziału Dziecięcego za leczenie i opiekę Marka J. przebywającego na w/w oddziale w kwietniu 2013r.