Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego

Na ręce dyrektora SP ZOZ w Świdnicy Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału gastroenterologicznego.
Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania dla całego oddziału gastroenterologicznego za:
profesjonalizm, ogromne zaangażowanie, życzliwość i empatię.
Odniosłam wrażenie, że jestem w przedsionku szpitala w „Leśnej Górze”. Inni powinni brać przykład.
Z wyrazami uznania i serdeczności Elżbieta D.