Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenterologicznego

W miesiącu styczniu 2014r. byłam pacjentką Oddziału Gastroenterologicznego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Świdnicy.

Podczas tego pobytu zostałam otoczona bardzo fachową i troskliwą opieką przez personel pracujący na tym oddziale.
Dlatego też chciałabym gorąco podziękować zarówno Lekarzowi Kierującemu Oddziałem Panu Witoldowi Marczyńskiemu, Paniom pielęgniarkom endoskopowym Katarzynie Kaiser i Ewie Subotkiewicz za pomoc i szybką poprawę mojego stanu zdrowia.

Pragnę również podziękować wszystkim pracownikom w/w oddziału
lekarzom, asystentom, pielęgniarkom, salowym, pani sekretarce medycznej i życzyć im jak najwięcej sukcesów i zadowolenia z pracy.

Z poważaniem, Halina P.