Podziękowanie dla personelu Oddziału Gastroenetrologii

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Gastroenterologii

„Serdeczne podziękowania dla całego zespołu Gastroenterologii za wybitnie dobrą opiekę i pomyślne leczenie.

Z wielkim uznaniem Tomek”