Podziekowanie dla personelu Oddziału Kardiologicznego

 Na ręce dyrektora Pana Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Kardiologicznego.
Szanowny Panie Dyrektorze, na Pana ręce pragnę złożyć gorące podziękowania za leczenie i doskonałą opiekę na Oddziale Kardiologicznym, na którym mój mąż przebywał na początku marca 2010r.
Zespół lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego kierowany przez dr Ireneusza Babiaka sprawił, że mój mąż pomimo poważnej choroby, czuł się na Oddziale bezpiecznie i szybko wrócił do zdrowia.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do dr Babiaka, którego troska o każdego pacjenta, osobiste zainteresowanie, wiedza i doświadczenie zasługują na najwyższe uznanie.
Świadomość, że bardzo dobry lekarz i bardzo dobry człowiek czuwa nad naszym zdrowiem dodaje sił i pomaga w leczeniu. Doskonała organizacja, profesjonalizm i życzliwość z jaka spotkaliśmy się na Oddziale Kardiologii na zawsze pozostanie w naszej pamięci
”.
Pacjentka Jolanta K. z Dzierżoniowa