Podziękowanie dla personelu Oddziału Kardiologicznego

Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla całego personelu Oddziału Kardiologicznego:

                      "… Tą drogą składamy serdeczne podziękowanie Dyrekcji Szpitala, całemu personelowi medycznemu i pomocniczemu Oddziału Kardiologicznego za udzieloną nagłą pomoc i całokształt leczenia naszego kolegi V-ce Przewodniczacego naszego Zarządu PZERiI w Lagnicy Józefa B.
Z przekazanej informacji przez zainteresowanego wiemy, że wyraża on wyjątkowo pozytywną opinię o obiekcie szpitalnym, jak również dużą troską całego personelu szpitala o zdrowie pacjenta. W jego imieniu na ręce  Ordynatora Oddziału Kardiologicznego  dr Ireneusza Babiaka, dziękując całemu personelowi Oddziału składamy symboliczny bukiet kwiatów i życzenia długoletnich  sukcesów zawodowych i w życiu prywatnym.
Szczególne podziękowania przekazujemy dr Tomaszowi Serwickiemu, który nie przekonując zasiał jednak wątpliwości  i dr Pani / niestety nie zapamiętał nazwiska/ która dzień później przekonała go do poddania się zabiegowi koronografii.
Prosimy, również przekazać szczere życzenia pwrotu do zdrowia dziadziusiowy, który leżał obok w sali nr 15.
Przewodnicząca Zarządu
Eminila O."