Podziękowanie dla personelu oddziału Neurologii

 Na ręce dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania dla personelu oddziału neurologii.
„… leżąc na Oddziale Neurologii na sali nr 9 w dniach od 4.09.2010 r. do dnia 13.09.2010r miałem opiekę na wysokim poziomie dzięki paniom pielęgniarkom i salowym. A więc na ręce pana Dyrektora składam serdeczne podziękowanie dla całego zespołu oddziałowego, którym kieruje Pani Ordynator dr Hanna Marczyńska. Dla nich i ich rodzinom życzę z całego serca dużo zdrowia szczęścia i spokojnych dni w pracy i wytrwałości…”

Z poważaniem,
Henryk P.