Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistycznego.