Podziękowanie dla personelu Oddziału Okulistyki

 Na ręce NFZ oddział Wałbrzych wpłynęły podziękowania od wdzięcznej pacjentki p. Barbary M. za natychmiastową interwencję związaną z ustaleniem terminu operacji z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.


„… Informuję, że w związku z ciężkim stanem zdrowotnym – a mianowicie nagle straciłam wzrok. Funkcjonowanie w rodzinie  jest niemożliwe i opieka nad pięciorgiem dzieci z których najmłodsze jest w wieku 6 lat.
W tej sytuacji udałam się do najbliższego szpitala w Świdnicy „Latawiec” – gdzie po przebadaniu przez specjalistów okulistyki stwierdzono iż nadaję się do natychmiastowej operacji. Ze względu na moją sytuację rodzinną i zdrowotną zostałam potraktowana w sposób humanitarny i stosowny co do mojej sytuacji. Specjaliści oddziału okulistycznego ustalili termin operacji po wcześniejszym zawiadomieniu NFZ Wałbrzych, który po zapoznaniu się ze wszystkimi faktami wyraził zgodę na przeprowadzenie operacji. Jestem bardzo wdzięczna i wręcz szczęśliwa za ludzkie podejście personelu medycznego w szpitalu w Świdnicy.
Z poważaniem, 
Barbara M”