Podziękowanie dla personelu Oddziału Onkologicznego

 Szanowny Pan
Dyrektor Szpitala "Latawiec" w Świdnicy

Na Pana ręce składam serdeczne podziękowania dla personelu medycznego Oddziału Onkologicznego Waszego szpitala w osobach:
dr Ewie Kilar oraz dr Feliksowi Błaszczykowi, za wysoki poziom w wykonywaniu fachowych prad medycznych, jak również za kontakt z pacjentem, który jest niezbędny w tych schorzeniach, w których wykazują dużą wrażliwość.
Również chciałbym podziekować personelowi pomocniczemu w osobach pielęgniarek, pod kierownictwem pielęgniarki oddziałowej, które z dużym zaangażowaniem i sercem wykonują swoją pracę tak aby pacjent czuł się komfortowo.

Z poważaniem,
Piotr K – pacjent z Oddziału Onkologicznego.