Podziękowanie dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej 1

Szanowni Państwo,

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Onkologii Klinicznej.