Podziękowania dla personelu Oddziału Wewnętrznego

 PODZIĘKOWANIA
                                                  
W imieniu własnym i rodziny pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora słowa podziękowania dla Pani ordynator i personelu oddziału wewnętrznego.
Na oddziale tym do 07.03.2011r. przebywał mój śp. teść Zygmunt F, gdzie otoczony był wzorową i fachową opieką lekarską.
Szczególnie chciałbym podziękować wszystkim paniom pielęgniarkom za profesjonalną i pełną oddania opiekę nad chorym.
Zaangażowanie, fachowość i profesjonalizm personelu tego oddziału można i należy stawiać za wzór dla innych.