Podziękowanie dla personelu Oddziału Wewnętrznego

 Wyrazy uznania i szacunku na ręce Pani dr Krystyny Bełtowskiej za trud i bardzo dobrą opiekę nad chorym starszym ojcem dla całego personelu medycznego oddziału wewnętrznego Szpitala „Latawiec” w Świdnicy składają córki pacjenta Jana Ł.