Podziękowanie dla personelu

Na ręce Dyrektora Jacka Domejko wpłynęły podziękowania:

” …Gratulujemy P. Dyrektorowi wspaniałej opieki medycznej. Paniom pielęgniarkom lekarzom ale największe uznanie za dość ciężką pracę dla wszystkich Pań salowych z wyróżnieniem p. Halinie Przybylskiej, za współczucie, za podtrzymywanie na duchu i dobreą atmosferę kiedy przebywała w pokojach…”
Podleczone pacjentki: Teresa J., Anna L.,Teresa K.,