Podziękowanie od Ligii Kobiet Polskich

 „…Jak powiew wiosny,
Jak kwiat wielobarwny jak …
Jak wszystko co najpiękniejsze – taką jest kobieta
” Henryk Jurand

Na ręce Dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania od Ligi Kobiet Polskich.

Liga Kobiet Polskich w Świdnicy składa serdeczne podziękowania dla Pana Grzegorza Kloca za czynne włączenie się w akcję „Być Kobietą…” oraz obchody 100 –tu lecia powstania Ligi Kobiet Polskich.
Państwa udział był wyrazem bezinteresownego działania na rzecz innych.

Przewodnicząca LKP Elżbieta Dudziak.