Podziękowanie od Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Szkoły Słuzb Społecznych

 Na ręce Dyrektora Jacka Domejko – wpłyneły podziekowania od Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Szkoły Policealnej Służb Społęcznych w Jaworze.

"Człowiek jest wielki
nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli sie z innymi"
Jan Paweł II

"Serdecznie dziękujemy za poświęcenie i wsparcie dla naszej szkoły
w kształceniu osób, które chcą pomagać i opiekować sie innymi".