Podziękowanie dla personelu Oddziału Ortopedycznego

Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły podziękowania dla personelu Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.
„W imieniu własnym i rodziny chciałbym serdecznie podziękować za opiekę podczas pobytu na Oddziale, który jest wzorem doskonałej organizacji w opiece nad pacjentami.

Pragnę podziękować Panu Ordynatorowi, wszystkim lekarzom za sprawowanie fachowej i profesjonalnej opieki, a w szczególności lekarzowi prowadzącemu Panu Robertowi Łatkowskiemu za okazane serce, otwartość i zrozumienie.

Serdeczne podziękowanie składam Paniom Pielęgniarkom za troskliwość i cierpliwość, a Paniom Rehabilitantkom za pomoc w stawianiu „pierwszych prawidłowych kroków” po zabiegu.

Życzę Wszystkim dobra i pomyślności w dalszej pracy”.
Z poważaniem
Maria P.