Podziękowanie za udział w VII Targach Zdrowie ma smak

 Na ręce dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęło podziękowanie za udział w VII Targach „Zdrowie ma smak”

Szanowny Pan
Grzegorz Kloc
Dyrektor SP ZOZ w Świdnicy

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Panu za pomoc w organizacji panelu medycznego dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego podczas trwania VII Targów „Zdrowie ma smak” organizowanych w ramach VII Dni Promocji Żywności Prozdrowotnej i Regionalnej oraz mikroprojektu pn. „Zdrowie ma smak”.  Produkty regionalne polsko – czeskiego pogranicza” w dniach 6-7 września 2013r.

Dzięki Pana poświęceniu i życzliwości oraz wielu innych osób udało się nam zorganizować bardzo bogaty program targów i umożliwić wielu osobom skorzystanie z badań i porad specjalistycznych udzielanych przez pracowników Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy.

Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana Zbigniewa Kubiaczyka – Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Małgorzaty Tomskiej – Naczelnej Pielęgniarki, Pani Katarzyny Szukały – Specjalisty ds. marketingu oraz osób, które bezpośrednio przeprowadziły badania i konsultacje, lekarzy: Ilony Winiarskiej, Feliksa Błaszczyka, Ewy Dąbrowskiej – Kowalewicz, magistrów: Sabiny Guzik, Kamili Ryszawy, Anny Kuczyńskiej oraz pielęgniarek: Anety Grudzińskiej, Danuty Urbańczyk, Natalii Gielerskiej, Magdaleny Mieleckiej i Ewy Rymszy.

Licząc na dalszą owocną współpracę przy realizacji kolejnych akcji, jeszcze raz gorąco dziękujemy za okazaną pomoc, życzymy Panu i Pana współpracownikom wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Wicestarosta Alicja Synowska                                                        Starosta Zygmunt Worsa