Podziękowanie

 Na ręce dyrektora Grzegorza kloca wpłynęły podziękowania.

W styczniu 2014 roku przypadkowo trafiłam na Oddział Ortopedyczny. Dla dr Józefa Korty i zespołu lekarskiego składam serdeczne podziękowania za umiejętność wysłuchania mnie, wykonanie badań, za szybkie i trafne zdiagnozowanie mnie i pokierowanie na dalsze leczenie.

Dziękuję Paniom Pielęgniarkom tego oddziału, a szczególnie Pani Renacie Cieślak za miłą, troskliwą i serdeczną opiekę. Za każde życzliwe słowo i czas poświęcony mi na rozmowę. Za uśmiech i wsparcie w trudnych dla mnie chwilach.

Od stycznia 2014 roku do chwili obecnej jestem pacjentką Oddziału Onkologii Klinicznej.
Tu spotkałam prawdziwego anioła w osobie Pani dr Ewy Kilar, która w sposób życzliwy i opiekuńczy podeszła do mojego problemu. Dla mnie jest lekarzem, psychologiem i terapeutą. Całkowicie Jej ufam i z pokorą poddaję się leczeniu.

Dziękuję dr Feliksowi Błaszczykowi, który w sposób dobitny, humorystyczny ale i profesjonalny podchodzi do pacjenta wprowadzając wesołą i miłą atmosferę, działającą kojąco na chorego.

Całemu personelowi – Paniom Pielęgniarkom, Salowym i Sekretarkom Medycznym Poradni Onkologicznej i Oddziału Onkologii Klinicznej dziękuję za życzliwość, cierpliwość, sympatię i uśmiech, fachową pomoc i mistrzostwo w świadczeniu usług medycznych. Pani Oddziałowej Krystynie Jankotowicz serdecznie dziękuję za życzliwość, empatię, pomoc, wsparcie i towarzyszenie mi w trudnych chwilach.

Wszystkim Paniom Salowym za uśmiech, serdeczność, okazywaną mi pomoc, za komfort pobytu w czystym pomieszczeniu, gdzie czuję się bezpiecznie.

Pragnę złożyć wyrazy podziękowania i wdzięczności całemu personelowi Oddziału Dziecięcego (lekarzom, pielęgniarkom, salowym i sekretarce) za okazaną mi serdeczność, sympatię, za uśmiech i łzy, za wsparcie psychiczne, duchowe i materialne.

Wdzięczna jestem za tego rodzaju wsparcie w miejscu mojej pracy. Dziękuję, że jesteście.

Bardzo wszystkim dziękuję
Wdzięczna pacjentka i koleżanka Wanda N.