Polmicro 2013

 Z przyjemnością informujemy, na ręce Kierownika Laboratorium Mikrobiologicznego p. Małgorzaty Juszczyk Grudzińskiej wpłynął Certyfikat Polmicro 2013.

Laboratorium Mikrobiologiczne uzyskało bardzo dobre wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii Polmicro 2013 w zakresie identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń. Certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.