Laboratorium Diagnostyczne

SPZOZ w Świdnicy
RSS „Latawiec”
ul. Leśna 27-29
58-100 Świdnica

Kierownik Laboratorium:
Grażyna Muzyk

74 6320 125, 74 6320 126, 74 6320 313
74 8517 125, 74 8517 126, 74 8517 313

REJESTRACJA TELEFONICZNA
74 6320 125, 74 6320 126
74 8517 125,  74 8517 126

Laboratorium Diagnostyczne

Czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 7 30 do 10 00.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, do Laboratorium Diagnostycznego będą przyjmowani pacjenci jedynie po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja pod nr tel.: 74 8517125, 74 8517126

Wykonujemy badania z następujących działów:
– hematologia i koagulologia,
– analityka ogólna,
– biochemia kliniczna,
– immunochemia,
– immunologia z autoimmunologią,
– serologia grup krwi z możliwością wykonania karty grupy krwi,
– toksykologia:
– panele narkotykowe 10-cio  parametrowe,
– panele narkotykowe 6-cio parametrowe,
– panele narkotykowe 5-cio parametrowe,
– diagnostyka chorób zakaźnych,
– pozostałe badania  nie uwzględnione w żadnym dziale.

Laboratorium wykonuje badania na najnowocześniejszych analizatorach.

Cennik usług medycznych dostępny tutaj 

Laboratorium diagnostyczne SPZOZ Świdnica uczestniczy  w:

1. Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Diagnostycznych- Randox
2. Centralnym oraz Powszechnym Programie Kontroli Jakości Badań organizowanym przez   Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi

Udziały w tych programach oraz bardzo dobre wyniki uzyskiwane przez nasze laboratorium  potwierdzone są odpowiednimi Certyfikatami i Zaświadczeniami.

Laboratorium SPZOZ Świdnica zostało wpisane na listę Ministra Zdrowia, jako podmiot uprawniony do prowadzenia staży kierunkowych dla Diagnostów Laboratoryjnych z całej Polski.

Laboratorium Diagnostyczne spełnia wszystkie standardy uwzględniające wymagania dla Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium Diagnostyczne (Dz.U.Nr 43. poz.408)

Wszyscy pracownicy laboratorium uczestniczą w szkoleniach celem podnoszenia swojej wiedzy oraz kompetencji, co również potwierdzone jest certyfikatami.

W maju 2013 roku Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dr n. med. Elżbieta Puacz  wręczyła naszemu laboratorium dyplom uznania za wzorową i wieloletnią edukację diagnostów laboratoryjnych w ramach programów specjalizacji oraz kształcenia uzupełniającego.

Posiadamy aktualne Certyfikaty:

 

NASZ CEL:

KOMPETENCJĄ ORAZ FACHOWOŚCIĄ ZAWSZE SŁUŻYMY PACJENTOM

  1. Instrukcja dla Pacjenta – „Jak przygotować się do badań laboratoryjnych”
  2. Instrukcja dla Pacjenta – „Pozyskiwanie moczu do badań laboratoryjnych”
  3. Instrukcja dla Pacjenta – „Pozyskiwanie kału i próbek na badania parazytologiczne”
  4. Instrukcja dla Pacjenta  – „Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych u małych dzieci”