Przypominamy o wdrożonym systemie przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym

 Przypominamy wszystkim pacjentom o wdrożonym systemie przeciwdziałania zdarzeniom korupcyjnym

W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia prawa lub zasad związanych
z zajściem zdarzenia korupcyjnego tj.:
– łapownictwo
– płatna protekcja
– nadużycie władzy
– przekupstwo
– itp.
proszę o bezpośrednie zgłoszenie do:
– Dyrektora SP ZOZ w Świdnicy – Jacka Domejko tel. 502 227 102 całodobowo lub e-mail: j.domejko@szpital.swidnica.pl
 Lub do Koordynatora ds. Antykorupcji – Elżbiety Pieprz  tel. 74 856 30 12 w dni robocze od 7:00 do 14:35