Ranking „Rzeczpospolita” już 17.10.2011r.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że wyniki Rankingu Szpitali organizowanego przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zostaną zamieszczone w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolitej, juz 17 października 2011r.

W ankiecie, którą szpital wypełniał brano pod uwagę takie obszary jak: bezpieczeństwo i eksploatację budynków, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, sale operacyjne i blok operacyjny, system sterylizacji, możliwość leczenia pacjenta w stanie nagłym – dostęp do diagnostyki, systemy informatyczne, zarządzanie, polityka lekowa, jakość usług, certyfikaty jakości, komfort pobytu pacjenta, skargi i zdarzenia niepożądane, personel i jego kwalifikacje, finanse. Do ankiety trzeba było dołączyć kopie dokumentów potwierdzające spełnienie ww. obszarów.

Do tej pory nasze miejsca i punktacja wyglądały następująco:
2004 – 56 miejsce 658.89 pkt.
2005 – 42 miejsce  699.68 pkt.
2006 – 35 miejsce 769.61 pkt.
2007 – 21 miejsce 808.76 pkt.
2008 – 12 miejsce 824.76 pkt.
2009 – 12 miejsce 857.59 pkt.
2010 – 13 miejsce 839.56 pkt.

Liczymy, że rok 2011 przyniesie wyższe miejsce i większą ilość punktów.