Rozpoczynamy realizację inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy”

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy rozpoczyna realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy”,  dla którego finansowanie w kwocie 14 646 879,00 zł udało się nam pozyskać ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego. 

Realizacja inwestycji zakłada modernizację infrastruktury Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, wymianę wyeksploatowanego sprzętu medycznego na sprzęt nowy, bardziej zaawansowany technologicznie, a także uruchomienie odrębnej, dedykowanej SOR Pracowni Tomografii Komputerowej, co znacznie przyspieszy proces diagnostyczny dla pacjentów trafiających do SOR.

Działania zaplanowane w projekcie przewidują również m.in. modernizację pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, stanowiska do dekontaminacji oraz gabinetów do przeprowadzania segregacji medycznej. W ramach inwestycji zakupowych, poza wspomnianym już TK, zaplanowany jest zakup m.in. RTG, USG, aparatu do znieczuleń, aparatów do szybkich toczeń oraz zestawu reanimacyjnego dla niemowląt.

Realizacja inwestycji we wszystkich wspomnianych aspektach pozwoli na szybszą i bardziej szczegółową diagnostykę, poprawi jakość i dostępność do świadczeń, a co za tym idzie bezpieczeństwo i komfort pacjentów.

Realizacja inwestycji przewidziana jest do końca 2025 roku.