Słowa uznania dla pracowników SP ZOZ w Świdnicy od Pani Moniki Wielichowskiej Poseł na Sejm RP

 Nieraz spojrzenie lekarza, jego uspokajające słowo, gest, dotknięcie ręki przynoszą ulgę choremu, zmniejszają jego lękowe napięcie, a nawet odczuwanie bólu …” Antoni Kępiński

Na ręce p.o. dyrektora Grzegorza Kloca wpłynęły słowa uznania dla pracowników SP ZOZ w Świdnicy od Pani Moniki Wielichowskiej Poseł na Sejm RP

„… z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia, pragnę złożyć na ręce Pana Dyrektora dla Pana oraz wszystkich lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników służby zdrowia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „Latawiec” w Świdnicy podziękowania za ofiarną i ciężką pracę w trudnej i odpowiedzialnej służbie na rzecz chorych.

Społecznego znaczenia i wartości pracy służby zdrowia nie da się w żaden sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest honorem i zobowiązaniem, a ludzie którzy podejmują się tej misji, zasługują na najwyższe uznanie.

Jestem w pełni uznania za zaangażowanie, z jakim prowadzone są działania na rzecz pacjentów oraz za wielką aktywność w poszerzaniu i udoskonalaniu oferty świadczonych usług medycznych zarówno na potrzeby naszych mieszkańców, jak i całego regionu.

Z Okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia życzę, abyście każdego dnia odczuwali osobistą satysfakcję z trudnej, ale jakże potrzebnej nam wszystkim pracy. Niech wytrwałość, konsekwencja w działaniu, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszą Wam w codziennej służbie…”

Z wyrazami szacunku Monika Wielichowska Poseł na Sejm RP