SP ZOZ w Świdnicy realizuje projekt konsorcjonalny „Dolnośląskie E-Zdrowie”


SP ZOZ w Świdnicy realizuje projekt konsorcjalny „Dolnośląskie E-Zdrowie”
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013