Spełniamy wymagania HACCP

 Informujemy, iż działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego "Latawiec" w Świdnicy w zakresie świadczenia usług całodobowego żywienia pacjentów spełniają wymagania jakościowe określone systemem zarządzania jakością HACCP.
Jesteśmy w trakcie wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, zgodnego z Codex Alimentarius, normą ISO 22000, ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniem w sprawie higieny środków spożywczych.